Logo Bui Coffee Supply

Category: trải nghiệm

Bán cà phê hay bán trải nghiệm cà phê

Starbucks tự nhận mình là một nhà cung cấp trải nghiệm chứ không đơn thuần chỉ là một chuỗi cửa hàng bán cà phê. Điều đó không chỉ đơn thuần đến từ thiết kế nội thất, mà còn phụ thuộc vào cách nhân viên bán hàng hiểu rõ được việc