Logo Bui Coffee Supply

Category: Process

Ký sự cà phê (P.4): Xây dựng quy trình

Ký sự cà phê (P.4): Xây dựng quy trình

Trong tuần qua chúng mình đã bật hết công suất cho nhà máy sơ chế ở khu vực Nam Ban. Có những ngày mà cà phê từ Cầu Đất nhập về và Robusta trong vườn nhà chất đầy gần 3 tấn. Đối với cà phê Arabica Cầu Đất, chúng mình

Ký sự cà phê (P.3): Những vùng đất mới

Ký sự cà phê (P.3): Những vùng đất mới

Những ngày cuối tháng 11, thời điểm căng thẳng nhất mùa vụ, khi nhà máy sơ chế tại Nam Ban đã cơ bản vận hành ổn định, sẵn sàng đón những lô cà phê Robusta đang chín rộ tại farm, chúng mình nhận được một cơ hội mở rộng sản

Ký sự cà phê (P.2): Xây nhà, dựng xưởng

Ký sự cà phê (P.2): Xây nhà, dựng xưởng

Nếu tính từ thời điểm bài đăng này được công bố, chúng mình chỉ còn khoảng một tháng để nhà máy sơ chế vận hành những lô cà phê đầu vụ. Không ngắn, cũng không dài, ngắn là vì chúng mình còn nhiều cơ sở vật chất đang trong quá

Tiềm năng từ các phương pháp sơ chế mới

Tiềm năng từ các phương pháp sơ chế mới

Trong lĩnh vực sản xuất cà phê, quá trình sơ chế là một bước quan trọng. Nó không chỉ quan trọng để duy trì chất lượng mà còn có khả năng làm nổi bật hương vị hiện có hoặc tạo ra những hương vị hoàn toàn mới. Trong thời gian

Lên men kỵ khí trong chế biến cà phê là gì?

Lên men kỵ khí trong chế biến cà phê là gì?

Cà phê đặc sản luôn phát triển. Theo truyền thống, quả cà phê được chế biến bằng ba phương pháp: tự nhiên (hoặc sơ chế khô), ướt và chế biến mật ong. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, các nhà sản xuất sáng tạo đã bắt đầu thử nghiệm