Logo Bui Coffee Supply

Category: Commerce

Tính “minh bạch” trong ngành cà phê

Tính “minh bạch” trong ngành cà phê

Chúng ta thường nhầm lẫn và đánh đồng “tính minh bạch” với “truy xuất nguồn gốc”. Nhiều người đang bị nhầm lẫn. Điều này cũng dễ lý giải khi chúng có nét tương đồng. Chúng ta cần hiểu đúng và phân biệt rạch ròi hai vấn đề này, bởi sự