Logo Bui Coffee Supply

Category: Brewing

Vì sao bạn cần có Cân điện tử khi pha cà phê

Vì sao bạn cần có Cân điện tử khi pha cà phê

Mỗi lần pha cà phê ở nhà, lúc thì thấy cà phê đậm đậm, chát chát, lúc thì thấy cà phê loãng và chua nhẹ. Đến cả việc rót một lượng nước như thế nào trong lúc pha chế pour over cũng chỉ là cảm tính, thấy nó đầy đầy