Logo Bui Coffee Supply

Robusta with Starter Culture Fermentation

Trong mùa vụ mới này, Bui Coffee Supply đã ra mắt dòng sản phẩm Robusta Nam Ban ứng dụng lên men có kiểm soát. Bạn đã thử chưa!

Blog - Bui Coffee Supply

Chúng mình thúc đẩy một nền văn hóa cà phê toàn diện đa phong cách, nơi chia sẻ kinh nghiệm pha cà phê và những trải nghiệm, kiến thức thú vị xoay quanh chuỗi sản xuất của loại hạt này.

Arabica Cầu Đất Bui Cofee Supply

Robusta được trồng ở đâu

Trong lịch sử, hầu hết cà phê robusta được sản xuất trên toàn cầu đều được các công ty lớn có sản phẩm cà phê thương mại đại chúng sử

Arabica Cầu Đất Bui Cofee Supply

Cầu Đất Farm

Bui Coffee Supply tập trung chủ yếu vào hạt cà phê Việt Nam, các giống hạt được trồng và chăm sóc tại nhiều vùng khác nhau ở nước mình. Vì

Hiểu về cà phê Microlot

Hiểu về cà phê Microlot

Khi bước vào thế giới cà phê đặc sản, bạn có thể thường gặp thuật ngữ thú vị “cà phê Micro Lot.” Thường xuất hiện bởi các nhà cung cấp