Logo Bui Coffee Supply

Day: Tháng Mười Một 6, 2023

Ký sự cà phê (P.2): Xây nhà, dựng xưởng

Ký sự cà phê (P.2): Xây nhà, dựng xưởng

Nếu tính từ thời điểm bài đăng này được công bố, chúng mình chỉ còn khoảng một tháng để nhà máy sơ chế vận hành những lô cà phê đầu vụ. Không ngắn, cũng không dài, ngắn là vì chúng mình còn nhiều cơ sở vật chất đang trong quá