Logo Bui Coffee Supply

Day: Tháng Chín 24, 2023

Ký sự cà phê (P.1): Vùng nguyên liệu mới

Ký sự cà phê (P.1): Vùng nguyên liệu mới

Những ngày chuẩn bị bước vào vụ mùa, chúng mình tạm gác công việc tại xưởng rang – vốn đã đi vào ổn định với hệ thông quản lý từ xa (một ngày khác chúng mình sẽ kể về việc triển khai hệ thống này với bạn). Gần như một