Logo Bui Coffee Supply

Day: Tháng Mười Hai 31, 2022

Hiểu về cà phê Microlot

Hiểu về cà phê Microlot

Khi bước vào thế giới cà phê đặc sản, bạn có thể thường gặp thuật ngữ thú vị “cà phê Micro Lot.” Thường xuất hiện bởi các nhà cung cấp cà phê trong làn sóng cà phê thứ 3 , thuật ngữ này mang theo ý nghĩa “nhỏ” “đặc biệt”